เครือบริษัทนานาพรรณ สามารถจัดหาวัตถุดิบคุณภาพได้หลากหลายชนิดจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานอีกทั้งยังให้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านการคัดสรร การค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีพร้อมแก่การจำหน่ายหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ
โดยได้จำแนกผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

product-01

ข้าวสารยี่ห้อธัญญทิพย์

product-02

ถั่วแดงหลวง

product-03

ถั่วเหลืองซีก

product-04

ถั่วแขกเพาะงอก

product-05

งาขาว งาดำ

product-06

ลูกเดือย

product-07

ถั่วมันแดง

product-08

ข้าวโพดคั่ว

product-09

ถั่วเขียวมันเม็ด

product-10

ถั่วลิสง

product-11

ถั่วดำ

product-12

ข้าวเหนียวดำ

product-13

ถั่วเหลือง

product-14

ถั่วเขียวมันซีก

product-15

ข้าวบาร์เลย์

product-16

เม็ดแมงลัก

product-17

ถั่วนางแดง

ผลิตภัณฑ์เพื่อการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์

product-animal-01

ข้าวโพดเม็ด

product-animal-02

ข้าวโพด Extruded

product-animal-03

ข้าวโพดโม่

product-animal-04

ข้าวสาลี

product-animal-05

ปลายข้าว Extruded

product-animal-06

ข้าวสาลีโม่

product-animal-07

กากถั่วเหลือง

product-animal-08

Full Fat

วิสัยทัศน์

จากวันนั้นจนวันนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีของการดำเนินธุรกิจอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน วันเวลาได้พิสูจน์ถึง ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเราในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ในอนาคตข้างหน้าเราจะยังคงเป็นผู้นำด้านการนำเข้าและส่งออกพืชผลการเกษตรรายสำคัญของประเทศไทย และยังคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป