ภาพรวม

ธุรกิจของเรา

บริษัท ธัญญทิพย์ อินเตอร์เทรด จำกัด คือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งที่เป็นผลผลิตภายในประเทศและที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ในรูปแบบการค้าปลีกเพื่อการบริโภคภายในประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอันเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมได้แก่ ข้าวสารและธัญพืชตรา “ธัญญทิพย์” ข้าวโพดคั่วตรา “พ่อครัว” ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่ได้คุณภาพผ่านกระบวนการการผลิตที่ทันสมัย ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อตอบแทนทุกความไว้วางใจที่ได้จากลูกค้าทุกท่าน

แนวคิด

ของการให้บริการ

บริษัท ธัญญทิพย์ อินเตอร์เทรด จำกัด เน้นการคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน มุ่งมั่นในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนให้ สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปนก่อนที่จะส่งต่อให้แก่ผู้บริโภค โดยมีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็ว

แบรนด์

ของเรา

ลูกค้าอ้างอิง

บริษัท ธัญญทิพย์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับความไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนจากบริษัทคู่ค้า กลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ กลุ่มผู้ค้ารายย่อยเสมอมา บริษัทฯ จึงนำสิ่งนี้มาเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบแทนทุกความไว้วางใจที่มีให้แก่บริษัทฯ

ที่อยู่บริษัท

บริษัท ธัญญาทิพย์ อินเตอร์เทรด จำกัด
39/10 หมู่ 1 ต. พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทร: 0 3574 1302-4 แฟกซ์: 0 3574 1306