เครือบริษัทนานาพรรณ

เครือบริษัทนานาพรรณ ก่อเกิดจากการเล็งเห็นความต้องการของตลาด ที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมต้องการขยายฐานการผลิตให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันประกอบไปด้วย

เครือบริษัทนานาพรรณ

กลุ่มบริษัท

บริษัท นานาพรรณ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ดำเนินธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครอบคลุมเกือบทุกประเภท ในรูปแบบของการขายส่ง โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ

บริษัท นานาพรรณ อกรี-เทรด จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และใช้ผสมในสูตรอาหารของฟาร์มปศุสัตว์ทั่วประเทศไทย

บริษัท นานาพรรณ ซีด แอนท์ เกรน จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและส่งออกข้าวหอมมะลิในรูปแบบของการค้าปลีกไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก

บริษัท ธัญญทิพย์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกประเภท โดยมุ่งเน้นตลาดภายในประเทศ

มาตรฐาน

ระดับโลกและบริการ

จากการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผ่านกระบวนการการค้นคว้าวิจัยพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP, HACCP ในคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ รวมถึงได้รับใบรับรอง ข้าวหอมมะลิไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ที่ให้การรับรองว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ที่ได้มาตรฐานมาจากประเทศไทย

ประวัติ

ความเป็นมา

จากธุรกิจขนส่งพืชผลทางการเกษตรขนาดเล็กตั้งอยู่บนถนนทรงวาด ถนนที่เป็นต้นกำเนินของหลายๆ บริษัทที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทต่อการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทยในทุกวันนี้

นานาพรรณ กรุ๊ป ได้เริ่มก้าวเข้าสู่การค้าปลีกสินค้าเกษตรในรูปแบบร้านค้าส่งและจัดหาพืชผลการเกษตรเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ภายใต้การดำเนินงานด้วยความจริงใจ ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งสามารถทำกำไรและเติบโตเป็นที่รู้จักของลูกค้าในวงกว้าง

โรงงานแห่งแรก

นานาพรรณ กรุ๊ป ได้ลงทุนสร้างโรงงานแห่งแรก ที่ อ.พระประแดง เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาด

การขยายความต้องการ

ด้วยปริมาณความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้ เครือบริษัทนานาพรรณ ตัดสินใจสร้างโรงงานแห่งที่สองที่ อ.ท่าเรือ และโรงงานแห่งที่สามที่ จ.อุทัยธานี

เครือบริษัทนานาพรรณ

ปัจจุบัน เครือบริษัทนานาพรรณ ได้สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำเอาเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยมาใช้ ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานสากลอาทิ GMP, HACCP สามารถส่งออกสินค้าไปจำหน่ายได้ทั่วทุกมุมโลก

วิสัยทัศน์

จากวันนั้นจนวันนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีของการดำเนินธุรกิจอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน วันเวลาได้พิสูจน์ถึง ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเราในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ในอนาคตข้างหน้าเราจะยังคงเป็นผู้นำด้านการนำเข้าและส่งออกพืชผลการเกษตรรายสำคัญของประเทศไทย และยังคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป