สำนักงาน

นานาพรรณ เกษตรอุตสาหกรรม
เลขที่ 1150-1158 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร. : 02 221 8116-20
แฟกซ์ : 02 224 4036
อีเมล : contact@nanapanagri.com

โรงงาน

โรงงานลาดบัวหลวง อยุธยา
39/9 หมู่ 1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทร: 0 3574 1302-5 แฟกซ์: 0 3574 1306

โรงงานท่าเรือ อยุธยา
1/3 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร: 0 3534 1081 แฟกซ์: 0 3534 1171

โรงงานอุทัยธานี
303/6 หมู่ 4 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61000
โทร: 0 5651 7145