ภาพรวมของธุรกิจ

บริษัท นานาพรรณ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทที่พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากกว่า 30 ชนิดในรูปแบบการค้าส่งเพื่อการจำหน่ายต่างประเทศทั่วโลก มีสินค้าหลักประเภทถั่ว ข้าวโพด ข้าว และธัญพืชอื่นๆครอบคลุมทุกๆ ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งค้าส่งสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองคือ สินค้าตรา “ม้าบิน” (pegasus fly)

โดยมีการนำเข้าวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งผลิตชั้นเยี่ยมทั่วโลก บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมทั้งเพื่อการบริโภค และแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ผ่านเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล

บริการของเรา

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 30 ชนิด ทั้งเพื่อการบริโภคและการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ อีกทั้งมีบริการในรูปแบบ OEM ที่สามารถจัดหาสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยระบบขนส่งที่มีคุณภาพ รวดเร็วฉับไว ได้มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่หลากหลายครอบคลุม กว่า 30 ประเภท

ถั่วแดงหลวง

ถั่วเหลืองซีก

ถั่วแขกเพาะงอก

ถั่วมันแดง

ถั่วดำ

ถั่วเหลือง

ถั่วเขียวมันเม็ด

ถั่วเขียวมันซีก

ถั่วลิสง

ถั่วนางแดง

ข้าวเหนียวดำ

ข้าวบาร์เลย์

งาขาว งาดำ

เม็ดแมงลัก

ลูกเดือย

ข้าวโพดคั่ว

ลูกค้าอ้างอิง

บริษัท นานาพรรณ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างมากมายด้วยความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีการส่งออกไปยัง กลุ่มประเทศเอเชีย ตะวันออกกลาง และอเมริกา

ที่อยู่บริษัท

บริษัท นานาพรรณ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1150-1158 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร: +66 2221 8116-20  แฟกซ์: +66 2224 4036