Name (ชื่อของคุณ) *

  Email (อีเมล์ของคุณ) *

  Subject (หัวข้อ) *

  Message (ข้อความของคุณ) *

  สำนักงาน

  นานาพรรณ เกษตรอุตสาหกรรม
  เลขที่ 1150-1158 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

  โทร. : 02 221 8116-20
  แฟกซ์ : 02 224 4036
  อีเมล : contact@nanapanagri.com

  ดาวน์โหลดแผนที่
  โรงงาน

  โรงงานลาดบัวหลวง อยุธยา
  39/9 หมู่ 1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

  ดาวน์โหลดแผนที่

  โรงงานท่าเรือ อยุธยา
  1/3 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

  ดาวน์โหลดแผนที่

  โรงงานอุทัยธานี
  303/6 หมู่ 4 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61000

  ดาวน์โหลดแผนที่

  วิสัยทัศน์

  จากวันนั้นจนวันนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีของการดำเนินธุรกิจอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน วันเวลาได้พิสูจน์ถึง ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเราในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ในอนาคตข้างหน้าเราจะยังคงเป็นผู้นำด้านการนำเข้าและส่งออกพืชผลการเกษตรรายสำคัญของประเทศไทย และยังคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป