เครือบริษัทนานาพรรณ สามารถจัดหาวัตถุดิบคุณภาพได้หลากหลายชนิดจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานอีกทั้งยังให้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านการคัดสรร การค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีพร้อมแก่การจำหน่ายหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ
โดยได้จำแนกผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

ข้าวสารยี่ห้อธัญญทิพย์

ถั่วแดงหลวง

ถั่วเหลืองซีก

ถั่วแขกเพาะงอก

งาขาว งาดำ

ลูกเดือย

ถั่วมันแดง

ข้าวโพดคั่ว

ถั่วเขียวมันเม็ด

ถั่วลิสง

ถั่วดำ

ข้าวเหนียวดำ

ถั่วเหลือง

ถั่วเขียวมันซีก

ข้าวบาร์เลย์

เม็ดแมงลัก

ถั่วนางแดง

ผลิตภัณฑ์เพื่อการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์

ข้าวโพดเม็ด

ข้าวโพด Extruded

ข้าวโพดโม่

ข้าวสาลี

ปลายข้าว Extruded

ข้าวสาลีโม่

กากถั่วเหลือง

Full Fat

วิสัยทัศน์

จากวันนั้นจนวันนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีของการดำเนินธุรกิจอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน วันเวลาได้พิสูจน์ถึง ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเราในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ในอนาคตข้างหน้าเราจะยังคงเป็นผู้นำด้านการนำเข้าและส่งออกพืชผลการเกษตรรายสำคัญของประเทศไทย และยังคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป