ภาพรวมของธุรกิจ

บริษัท นานาพรรณ อกรี-เทรด จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบคุณภาพโดยตรงให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และใช้ผสมในสูตรอาหารในฟาร์มปศุสัตว์ทั่วประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์และบริการ

จากการคัดสรรแหล่งที่มาของวัตถุดิบคุณภาพสูงทั้งในและต่างประเทศ บริษัท นานาพรรณ อกรี-เทรด จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลักดังนี้

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภทและทุกระดับ (ขนาด) บริษัท นานาพรรณ อกรี-เทรด จำกัด จึงมีการจัดจำหน่ายที่ยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นการซื้อในปริมาณมากสำหรับลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์และฟาร์มขนาดใหญ่ หรือการซื้อปริมาณน้อยพร้อมบรรจุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาและใช้งานสำหรับกลุ่มฟาร์มขนาดกลางและขนาดเล็ก พร้อมทั้งมีบริการการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ

ก้าวไปข้างหน้า

ด้วยความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในราคาที่คุ้มค่าและบริการด้วยความจริงใจโดยตรงจากบริษัท นานาพรรณ อกรี-เทรด จำกัด ลูกค้าทั้งกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์และกลุ่มฟาร์มปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็น ฟาร์มสุกร ฟาร์มโค ฟาร์มไก่ ฟาร์มสัตว์น้ำ ทั่วประเทศจึงมอบความไว้วางใจให้กับเรา

เราสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกประเภทและทุกระดับ และพร้อมที่จะเติบโตกับผู้ผลิตอาหารสัตว์และเกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ที่อยู่บริษัท

บริษัท นานาพรรณ อกรี-เทรด จำกัด
1132 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร: 0 2221 8116-20  แฟกซ์: 0 2224 4036